top of page

Reglement

Onze taak is om jou goed te leren dansen, dat de lessen op een plezierige manier verlopen en dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Maar..... tijdens de lessen moet er natuurlijk ook hard gewerkt worden.

We spreken met zijn allen regels af, eigenlijk zijn het een soort spelregels.

 • Je komt op tijd. Iedere les heeft een opbouw en structuur en het is onverantwoord en storend als er telkens leerlingen laat binnenkomen.

 • Je loopt de les niet in en uit.

 • Je houdt je aan de kleding- en haarvoorschriften.

 • Je loopt niet met dansschoenen buiten.

 • Geen eten en drinken in de studio.

 • Geen kauwgum in de les.

 • Sieraden uit! (laat ze thuis)

 • Mobieltjes uit!

 • Geen publiek tijdens de lessen.

 • We behandelen elkaar met respect

 

Algemene voorwaarden

 • De leerling houdt zich aan het reglement van de school.

 • Elke leerling betreedt de school en de lessen op eigen risico.

 • Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Bij verlies, diefstal of beschadigingen kan de dansschool niet aansprakelijk gesteld worden.

 • De dansschool is bevoegd bij wanbetaling of wangedrag de leerling de toegang tot de les te ontzeggen.

bottom of page