Lesgeld

Het schooljaar is van augustus t/m juni. In juli is de school gesloten.

 

Je mag altijd eerst een gratis proefles doen.

Lesgeld is gebaseerd op 38 lessen per jaar.

Alle prijzen zijn incl. O.B.

Het lesgeld wordt voor het betalingsgemak verdeeld over 11 termijnen, zodat er per maand betaald kan worden.

Als er per maandelijkse termijn betaald wordt, moet dit in de eerste week van de maand geschieden.

Er kan ook meerdere maanden tegelijk betaald worden, zorgt u er dan aub voor dat het vooruit betaald wordt. 

U kunt bij de school betalen maar het liefst ontvangen we contributie per bank. Dit is voor iedereen overzichtelijker.

U kunt het lesgeld overmaken op M.C.B. 00 3110 5400 t.n.v. Dance School Turning Point B.V. Het adres is: Orionweg 7-B.

Vermeld hierbij de NAAM van de LEERLING
en eventueel het leerlingennummer en/of factuurnummer!!

Kleine vakanties moeten doorbetaald worden, is de leerling ziek of is er een andere geldige reden voor verzuim dan kunnen de lessen in overleg met de docent ingehaald worden.

Mocht u, zonder opgaaf van redenen, twee maanden te laat zijn dan komt er Naf. 5,- boete per maand bij.

Opzegging moet schriftelijk en uiterlijk 1 maand van te voren.

De inschrijving gaat automatisch door in het nieuwe schooljaar. Als je wilt/moet stoppen dan graag even schriftelijk of per mail doorgeven voor 1 juni i.v.m. met het nieuwe rooster.

Kleuterles (45 minuten)

NAF 55,-

1x per week

NAF 60,-

2x per week (10% korting)

NAF 108,-

3x per week (20% korting)

NAF 144,-

4x per week (25% korting)

NAF 180,-

5x per week (30% korting)

NAF 210,-

Spitzenles (30 minuten)

NAF 25,-

Pre-selectie (3x per week)

NAF 115,-

Selectie 1 en 2 (4x per week)

NAF 160,-

Selectie 1 en 2 (meer dan 4x per week)

NAF 180,-

Company (unlimited)

NAF 180,-

Losse dansles

NAF 15,-